Catrin Llwyd

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

Manylion cyswllt

Pengwern
Rhydargaeau
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA32 7DT

Proffil

  • Asesydd Prawf Cyfieithu ar y Pryd Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru
  • Profiad helaeth o gyfieithu testun, prawfddarllen a chyfieithu ar y pryd er 2005
  • Hyfforddwr a thiwtor cyfieithu ar y pryd
  • Cyn-ddirprwy Brif Weithredwr Trywydd Cyf, bellach yn gyfieithydd llawrydd ac Ymgynghorydd Polisi ac Ymgysylltu i Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

Cymwysterau

BA Cymraeg/Gwleidyddiaeth
Tystysgrif Ôl-radd Polisi a Chynllunio Iaith