Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Robert John Lewis

29 Moorlands Road
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 3DR

Aelodaeth
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Cymwysterau

BA Ffrangeg
Tystysgrif Uwchraddedig mewn Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol
Aelod o Sefydliad Siartredig yr Ieithyddion