Robert John Lewis

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

Maes Arbenigedd Proffesiynol

  • Cyfieithu Deddfwriaethol

Manylion cyswllt

29 Moorlands Road
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 3DR

Cymwysterau

BA Ffrangeg
Tystysgrif Uwchraddedig mewn Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol
Aelod o Sefydliad Siartredig yr Ieithyddion