Lowri Lewis

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

Manylion cyswllt

7 St Germans Court
Metal Street
Caerdydd
CF24 0JS

Cymwysterau

BA Almaeneg