Esyllt Angharad Lewis

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

Manylion cyswllt

Penclun
Craig-Cefn-Parc
Abertawe
SA6 5RS

Proffil

Rwy'n gyfieithydd sy'n mwynhau gwneud gwaith ffeithiol, manwl gywir. Fy arbenigedd yw gwneud gwaith cyfieithu creadigol wrth aros yn dryw i'r testun gwreiddiol.