Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Esyllt Angharad Lewis

2/2, 10 Underwood Street
Craig-Cefn-Parc
Glasgow
G41 3EP

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg
Proffil

Rwy'n gyfieithydd sy'n mwynhau gwneud gwaith ffeithiol, manwl gywir. Fy arbenigedd yw gwneud gwaith cyfieithu creadigol wrth aros yn dryw i'r testun gwreiddiol.

Cymwysterau

MLitt mewn Arlunio, BA mewn Cymraeg ag Athroniaeth