Ffion Kervegant

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

Manylion cyswllt

'Tan Dderwen'
Talgae
Tregarth
Bangor
Gwynedd
LL57 4AF

Cymwysterau

BA Ffrangeg
Dip RSA
TAR