Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Tudur Jones

Hirael
Heol Bancyroffis
Pontiets
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA15 5SA

01269 861099
07778 065749
tudurjones1956@btinternet.com

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg
Proffil
Cymwysterau

BA Cymraeg/Athroniaeth