Tudur Jones

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

Manylion cyswllt

Hirael
Heol Bancyroffis
Pontiets
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA15 5SA

01269 861099
07778 065749
tudur.jones@virgin.net

Proffil

Enillydd Gwobr Goffa Wil Petherbridge 2008

Cymwysterau

BA Cymraeg/Athroniaeth