Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Dafydd Frayling

Cyngor Celfyddydau Cymru
Plas Bute
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF10 5AL

02920 441313
0779 657 1856
dafydd.frayling@celf.cymru

Aelodaeth
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
Proffil

Cyfieithydd proffesiynol, llawn amser.

Cymwysterau

BA Cymraeg
Tystysgrif Uwchraddedig mewn Cyfieithu