Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Glesni Mair Foulkes

Cae'r Wennol
Llangaffo
Gaerwen
Ynys Môn
LL60 6LP

01248 421221
07738 001887
glesnimair@hotmail.co.uk

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Cymwysterau

BA Cymraeg a Mathemateg