Eluned Edwards

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Manylion cyswllt

Fama
3 Clôs Chatsworth
Caerdydd
CF5 3NY

02920 575021
07929 729645
eluned.edwards@btinternet.com

Cymwysterau

BA Cymraeg
Dip. Add.