Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Andrew Currie

Grove House
Sparrow Hill Way
Weare
Axbridge
Gwlad yr Haf
BS26 2LA

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Cymwysterau

BA Cymraeg
MA Astudiaethau Celtaidd

MRes Dwyieithrwydd ac Amlieithrwydd