Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Mair Angharad Craig

Y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Aelodaeth
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Cymwysterau

BA Oxon Saesneg