Ann Corkett

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Manylion cyswllt

5 Heol Belmont
Bangor
Gwynedd
LL57 2HS

Cymwysterau

BA Saesneg ac Efrydiau Beiblaidd