Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Ellen Jane Carter

******
Cas-gwent
Sir Fynwy
******

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Cymwysterau

BA Cymraeg
MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd
Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol