Steffan Bryn

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

Manylion cyswllt

Hen Drefor
Llansadwrn
Porthaethwy
Ynys Môn
LL59 5SF

Cymwysterau

BA (Anrhydedd) Cymraeg a Gwleidyddiaeth, Prifysgol Caerdydd