Angela Black

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

Manylion cyswllt

115 Stryd Cecil
Trefansel
Abertawe
SA5 8QL

01792 473743
0773 9027617
angela.black2000@ntlworld.com

Cymwysterau

BA Cymraeg