Catrin Beard

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

Manylion cyswllt

11 Caeffynnon
Drefach
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA14 7BJ

01269 843001
07775 722850
catrin.beard@btinternet.com

Proffil

Dogfen - Catrin Beard Cyfieithu 2017

Cymwysterau

BA Cymraeg/Drama
TAR