Euros Dyfnan ap Hywel

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

Manylion cyswllt

Sain Bach
Talwrn
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7SW

07956 874761
penddraenen@aol.com

Proffil

Mae gennyf brofiad o gyfieithu amryw o ddogfennau gan gynnwys:

  • dogfennau gwyddonol/amgylcheddol
  • dogfennau cyrff cyhoeddus
  • deunyddiau hyrwyddo a marchnata

Rwyf wedi prawfddarllen ar gyfer amryw sefydliadau gan gynnwys CBAC, Cymdeithas y Beibl, RSPB Cymru a Phrifysgol Bangor.

Cymwysterau

Cymhwyster Cenedlaethol Dysgu Cymraeg i Oedolion

BA Cymraeg (Prifysgol Aberystwyth)