Training > Translation exercises into English

These translation exercises are an opportunity to try your hand at translating past Basic Membership examination papers (translation into English). After completing the translation you may refer to the comments made on the actual work presented.


Prospective candidates should register for the translation e-workshop for a personal feedback on their own work.

Comments on the following exercises are in Welsh only.

Exercise 1

Mae’n bur debyg na fyddai’r Wladfa ym Mhatagonia wedi cael ei sefydlu yn 1865 oni bai am haelioni ariannol un Gymraes, sef Anne Lloyd, gwraig Michael D Jones....

Exercise 2

Mae deiseb ag arni dros ddeg mil o enwau wedi galw am ddileu'r cynlluniau dadleuol i gael cerflun 'cylch haearn' ger Castell y Fflint...

Exercise 3

Dywedodd Gandhi mai gwir fesur unrhyw gymdeithas yw'r modd y mae hi'n trin ei gweiniaid...