THE PROFESSIONAL ASSOCIATION FOR ENGLISH <> WELSH TRANSLATORS AND INTERPRETERS

Translation into English Exercises

These translation exercises are an opportunity to try your hand at translating past Basic Membership examination papers and translation e-workshop test pieces (translation into English).

How to use these exercises

Instructions on how make the most of these exercises are available on the Welsh site.

After completing the translation you may refer to the comments made on the actual work presented.

Comments on the following exercises are in Welsh only.

Exercise 1 - translation into English

Mae’n bur debyg na fyddai’r Wladfa ym Mhatagonia wedi cael ei sefydlu yn 1865 oni bai am haelioni ariannol un Gymraes, sef Anne Lloyd, gwraig Michael D Jones...

Exercise 2 - translation into English

Mae deiseb ag arni dros ddeg mil o enwau wedi galw am ddileu'r cynlluniau dadleuol i gael cerflun 'cylch haearn' ger Castell y Fflint...

Exercise 3 - translation into English

Dywedodd Gandhi mai gwir fesur unrhyw gymdeithas yw'r modd y mae hi'n trin ei gweiniaid...

Exercise 4 - translation into English

Mae Ysgrifennydd Addysg Llywodraeth Cymru wedi lansio rhwydwaith newydd er mwyn gwella sut mae athrawon yn dysgu’r Cyfnod Sylfaen.

Exercise 5 - translation into English

Mae cynghorau sir gogledd Cymru wedi cyhoeddi adroddiad ar y cyd i fynd i’r afael â phroblem digartrefedd, mewn partneriaeth â Sefydliad Tai Siartredig Cymru.

Exercise 6 - translation into English

Dwi ddim yn gogydd proffesiynol, dwi ddim yn ddeietegydd ac yn sicr dwi ddim yn arbenigwr ar blant.

Exercise 7 - translation into English

Daeth defnyddio tanwydd wedi’i wneud o olew llysiau yn hytrach nag o betrol yn boblogaidd yn ddiweddar. Mae 30m o gerbydau diesel ym Mhrydain...

Prospective candidates should register for the translation e-workshop for a personal feedback on their own work.