Training > Translation exercises into English

These translation exercises are an opportunity to try your hand at translating past Basic Membership examination papers and translation e-workshop test pieces (translation into English). After completing the translation you may refer to the comments made on the actual work presented.


Prospective candidates should register for the translation e-workshop for a personal feedback on their own work.

Comments on the following exercises are in Welsh only.

Exercise 1 - translation into English

Mae’n bur debyg na fyddai’r Wladfa ym Mhatagonia wedi cael ei sefydlu yn 1865 oni bai am haelioni ariannol un Gymraes, sef Anne Lloyd, gwraig Michael D Jones....

Exercise 2 - translation into English

Mae deiseb ag arni dros ddeg mil o enwau wedi galw am ddileu'r cynlluniau dadleuol i gael cerflun 'cylch haearn' ger Castell y Fflint...

Exercise 3 - translation into English

Dywedodd Gandhi mai gwir fesur unrhyw gymdeithas yw'r modd y mae hi'n trin ei gweiniaid...

Exercise 4 - translation into English

Mae Ysgrifennydd Addysg Llywodraeth Cymru wedi lansio rhwydwaith newydd er mwyn gwella sut mae athrawon yn dysgu’r Cyfnod Sylfaen.

Exercise 5 - translation into English

Mae cynghorau sir gogledd Cymru wedi cyhoeddi adroddiad ar y cyd i fynd i’r afael â phroblem digartrefedd, mewn partneriaeth â Sefydliad Tai Siartredig Cymru.

Exercise 6 - translation into English

Dwi ddim yn gogydd proffesiynol, dwi ddim yn ddeietegydd ac yn sicr dwi ddim yn arbenigwr ar blant.

Exercise 7 - translation into English

Daeth defnyddio tanwydd wedi’i wneud o olew llysiau yn hytrach nag o betrol yn boblogaidd yn ddiweddar. Mae 30m o gerbydau diesel ym Mhrydain...