About us >Hedley Gibbard Memorial Lecture > List of lectures

Hedley Gibbard Memorial Lectures

Here is a list of lectures held since 2002 when Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru decided to rename its annual lecture in recognition of Hedley Gibbard's pioneering contribution to English/Welsh translation and interpretation.

Rhosgadfan a'r jacan joe

Karen Owen: 2019

Cyfieithu, cyfaddasu a disodli: y berthynas rhwng enwau lleoedd Cymraeg a Saesneg yng Nghaerdydd

Dylan Foster Evans: 2018

Trwyn y Balog: enwau o’r Moelfre i’r Leinws

Bedwyr Rees: 2017

Troi a throsi: dathlu 40 mlynedd

Berwyn Prys Jones. 2016

Anturiaethau Alys yng Ngwlad Hud

Sioned Davies. 2015

Cais a throsiad - y Gymraeg ym myd y campau

Huw Llywelyn Davies. 2014

Trosi Dylan

T.James Jones. 2013

I mewn i'r Tempest, allan o'r Storm

Gwyneth Lewis. 2012

Nene Ene - astudiaeth o dafodiaith y Rhos

Gareth Davies Jones. 2011

Gwenynen Gwent a'r gân werin

Allan James. 2010

Hwiangerddi Cymru

Y Parch Huw Jones. 2009

Deddfwriaeth Ddwyieithog, Cyfreithwyr a Chyfieithwyr

Yr Athro Thomas Glyn Watkin. 2008

Project, prosiect: orgraff a hunaniaeth

Yr Athro Peter Wyn Thomas. 2007

Dyro olau ar dy eiriau: Dyfeisio geirfa'r Gymraeg ddiwedd y 18 a dechrau'r 19 ganrif yng Nghymru.

Yr Athro Prys Morgan. 2006

Hwyl a helynt Cyfieithu ar y Pryd yng Nghymru

John Roberts. 2005

Cymraeg Llafar Gwent

Mary William. 2004

Cyfoeth Dywediadau Hen Ŷd y Wlad

Y Parch Huw Jones. 2003

Tlws i'r Glust

Meg Elis. 2002

Some of the above lectures are available in PDF form to download from the Welsh site.