Hyfforddiant > Yr e-weithdy cyfieithu

Mae’r e-weithdy cyfieithu yn weithdy trwy gyswllt e-bost yn unig. Caiff ei gynnig i'r Gymraeg ac i'r Saesneg, ac ar lefelau aelodaeth Gyflawn ac aelodaeth Sylfaenol ar wahân.

Yr e-weithdy cyfieithu bach fydd hi unwaith eto!

Er yn ffurf fyrrach, yr un yw’r nod: cynnig cyfle i gyfieithwyr a darpar gyfieithwyr ymarfer a gwella eu sgiliau cyfieithu yn eu hamser eu hunain, ac o fewn amserlen a strwythur pendant.

Yn yr e-weithdy cyfieithu bach:

- byddwch yn cyfieithu un darn yn unig:
- cewch wythnos i lunio'ch cyfieithiad;
- bydd y darn i’w gyfieithu o’r un hyd a safon â darnau’r arholiad perthnasol;
- bydd popeth yn digwydd trwy gyswllt e-bost yn unig.

Bwriedir gosod darnau gwahanol ym mhob e-weithdy cyfieithu bach, felly gall rhywun gofrestru ar gyfer faint bynnag ohonyn nhw ag y mae’n ei ddymuno.

Bydd tri chyfle i ddilyn yr e-weithdy cyfieithu bach:

Yn dechrau ar 16 Medi 2020.
Y dyddiad olaf i gofrestru fydd 14 Medi 2020 (amser cinio).

Yn dechrau ar 7 Hydref 2020.
Y dyddiad olaf i gofrestru fydd 2 Hydref 2020.

Yn dechrau ar 11 Tachwedd 2020.
Y dyddiad olaf i gofrestru fydd 6 Tachwedd 2020.

Dydd Mercher yw’r diwrnod allweddol: bydd pob e-weithdy cyfieithu bach yn dechrau ar ddydd Mercher; bydd angen anfon y cyfieithiad at y tiwtor erbyn y dydd Mercher canlynol; a bydd gan y tiwtor wythnos i farcio’r gwaith.

Sylwer, ni fydd tiwtor yn marcio gwaith mwy nag 8 o ddysgwyr ar y tro. Fe’ch anogwn, felly, i gofrestru a thalu cyn gynted ag y gallwch, a pheidio gadael hi tan y funud olaf, gan mai’r cyntaf i’r felin fydd hi wrth neilltuo llefydd yn yr e-weithdy cyfieithu bach.

Yr e-weithdy cyfieithu bach - ar y lefelau Cyflawn a Sylfaenol

Ffi: £25 - aelodau

Ffi: £30 - pawb arall

Nodir y dyddiadau olaf i gofrestru uchod.