Hyfforddiant > Yr e-weithdy cyfieithu

Mae’r e-weithdy cyfieithu yn weithdy trwy gyswllt e-bost yn unig dros gyfnod o 3½ wythnos. Caiff ei gynnig i'r Gymraeg ac i'r Saesneg, ac ar y lefelau Cyflawn a Sylfaenol ar wahân.

Pwrpas yr e-weithdy cyfieithu yw cynnig cyfle i gyfieithwyr a darpar gyfieithwyr ymarfer a gwella eu sgiliau cyfieithu yn eu hamser eu hunain, ac o fewn amserlen a strwythur pendant.

Yn yr e-weithdy cyfieithu bydd cyfle i gyfieithu dau ddarn o’r un hyd a safon â darnau’r arholiad perthnasol a chael sylwadau ar y cyfieithiadau gan diwtor sy’n gyfieithydd profiadol ac yn aelod o Gofrestr Marcwyr Arholiadau’r Gymdeithas.

Cynhelir yr e-weithdy cyfieithu yn gyfan gwbl trwy e-bost. Bydd y cyfathrebu’n digwydd yn uniongyrchol rhwng yr hyfforddai a’r tiwtor trwy e-bost yn unig.

Disgwylir i bob un sy’n cymryd rhan feddu ar sgiliau ieithyddol yn y Gymraeg a’r Saesneg sy’n cyfateb i ddisgwyliadau lefel yr e-weithdy cyfieithu.

Mae’r e-weithdy cyfieithu wedi profi ei hun i fod yn ddull effeithiol a phoblogaidd o ddysgu ac o gynnig hyfforddiant i bobl yn eu hamser eu hunain. Gellir dilyn yr e-weithdy cyfieithu fel rhan o baratoadau at sefyll Arholiad Aelodaeth y Gymdeithas, neu fel rhan o raglen o hyfforddiant a datblygiad proffesiynol fel cyfieithydd.

Bydd yr e-weithdy cyfieithu yn para 3½ wythnos ac yn dilyn amserlen debyg i hon:

Wythnos 1:
Dydd Mercher: y swyddfa'n anfon y cyfarwyddiadau a’r darn cyntaf at yr hyfforddai.

Wythnos 2:
Dydd Mawrth: y dyddiad olaf i’r hyfforddai orffen y cyfieithiad o’r darn cyntaf a’i anfon at y tiwtor. Y swyddfa'n anfon yr ail ddarn at yr hyfforddai.

Wythnos 3:
Dydd Mawrth: y dyddiad olaf i'r tiwtor anfon ei sylwadau ar y darn cyntaf at yr hyfforddai.

Dydd Iau: y dyddiad olaf i’r hyfforddai orffen y cyfieithiad o’r ail ddarn a’i anfon at y tiwtor.

Wythnos 4:

Dydd Iau: y dyddiad olaf i'r tiwtor anfon ei sylwadau ar y darn cyntaf at yr hyfforddai.

Yr e-weithdy cyfieithu ar y lefel Sylfaenol

12 Mehefin - 4 Gorfennaf 2019

Ffi: £80 - aelodau

Ffi: £90 - pawb arall

Cofrestrwch cyn 1pm dydd Llun, 10 Mehefin 2019.

Yr e-weithdy cyfieithu ar y lefel Gyflawn

19 Mehefin - 11 Gorfennaf 2019

Ffi: £80 - aelodau

Ffi: £90 - pawb arall

Cofrestrwch cyn 1pm dydd Llun, 17 Mehefin 2019.