Hyfforddiant > Yr e-weithdy cyfieithu

Mae’r e-weithdy cyfieithu yn weithdy trwy gyswllt e-bost yn unig. Caiff ei gynnig i'r Gymraeg ac i'r Saesneg, ac ar lefelau aelodaeth Gyflawn ac aelodaeth Sylfaenol ar wahân.

Cynhelir yr e-weithdy cyfieithu bach nesaf, ar y lefel Sylfaenol yn unig, ar ddau achlysur ym mis Hydref a mis Tachwedd 2021, y dyddiadau i'w cadarnhau.

Bwriad yr e-weithdy cyfieithu bach yw cynnig cyfle i gyfieithwyr a darpar gyfieithwyr ymarfer a gwella eu sgiliau cyfieithu yn eu hamser eu hunain, ac o fewn amserlen a strwythur pendant.

Yn yr e-weithdy cyfieithu bach:

- byddwch yn cyfieithu un darn yn unig:
- cewch wythnos i lunio'ch cyfieithiad;
- bydd y darn i’w gyfieithu o’r un hyd a safon â darnau’r arholiad perthnasol;
- bydd popeth yn digwydd trwy gyswllt e-bost yn unig.

Sylwer, ni fydd tiwtor yn marcio gwaith mwy na 10 dysgwr. Fe’ch anogwn, felly, i gofrestru a thalu cyn gynted ag y gallwch, a pheidio â’i gadael hi tan y funud olaf, gan mai’r cyntaf i’r felin fydd hi wrth neilltuo llefydd yn yr e-weithdy cyfieithu bach.