Hyfforddiant > Yr e-weithdy cyfieithu

Mae’r e-weithdy cyfieithu yn weithdy trwy gyswllt e-bost yn unig. Mae’n digwydd dros gyfnod o 3 wythnos. Caiff ei gynnig i’r Gymraeg ac i’r Saesneg, ac ar y lefelau Cyflawn a Sylfaenol ar wahân.

Pwrpas yr e-weithdy cyfieithu yw cynnig cyfle i gyfieithwyr a darpar gyfieithwyr ymarfer a gwella eu sgiliau cyfieithu yn eu hamser eu hunain, ac o fewn amserlen a strwythur pendant.

Yn yr e-weithdy cyfieithu bydd cyfle i gyfieithu dau ddarn o’r un hyd a safon â darnau’r arholiad perthnasol a chael sylwadau ar y cyfieithiadau gan diwtor sy’n gyfieithydd profiadol ac yn aelod o Gofrestr Marcwyr Arholiadau’r Gymdeithas.

Cynhelir yr e-weithdy cyfieithu yn gyfan gwbl trwy e-bost. Bydd y cyfathrebu’n digwydd yn uniongyrchol rhwng yr hyfforddai a’r tiwtor trwy e-bost yn unig.

Disgwylir i bob un sy’n cymryd rhan feddu ar sgiliau ieithyddol yn y Gymraeg a’r Saesneg sy’n cyfateb i ddisgwyliadau lefel yr e-weithdy cyfieithu.

Mae’r e-weithdy cyfieithu wedi profi ei hun i fod yn ddull effeithiol a phoblogaidd o ddysgu ac o gynnig hyfforddiant i bobl yn eu hamser eu hunain. Gellir dilyn yr e-weithdy cyfieithu fel rhan o baratoadau at sefyll Arholiad Aelodaeth y Gymdeithas, neu fel rhan o raglen o hyfforddiant a datblygiad proffesiynol fel cyfieithydd.

Bydd yr e-weithdy cyfieithu yn para 3 wythnos ac yn dilyn amserlen debyg i hon:

Wythnos 1:
Dydd Mercher - y swyddfa'n anfon y cyfarwyddiadau a’r darn cyntaf at yr hyfforddai.

Wythnos 2:
Dydd Mercher - y dyddiad olaf i’r hyfforddai orffen y cyfieithiad o’r darn cyntaf a’i anfon at y tiwtor. Y swyddfa'n anfon yr ail ddarn at yr hyfforddai.
Dydd Llun - y dyddiad olaf i’r tiwtor anfon ei sylwadau ar y darn cyntaf at yr hyfforddai.

Wythnos 3:
Dydd Mercher - y dyddiad olaf i’r hyfforddai orffen y cyfieithiad o’r ail ddarn a’i anfon at y tiwtor.
Dydd Llun – ar ddiwrnod ola’r e-weithdy cyfieithu, y tiwtor yn anfon ei sylwadau ar yr ail ddarn at yr hyfforddai.

Y ffioedd am un e-weithdy cyfieithu fydd £80 i aelodau’r Gymdeithas, a £90 i bawb arall. Bydd e-weithdy cyfieithu i’r Gymraeg ac e-weithdy cyfieithu i’r Saesneg yn cyfrif fel dau e-weithdy cyfieithu. Rhaid talu wrth gofrestru.

Yr e-weithdy cyfieithu - lefel aelodaeth Sylfaenol

30 Ionawr - 18 Chwefror 2019

Ffi: £80 - aelodau

Ffi: £90 - pawb arall

Cofrestrwch cyn 1.00pm dydd Llun, 28 Ionawr 2019.

Yr e-weithdy cyfieithu - lefel aelodaeth Gyflawn

20 Chwefror - 11 Mawrth 2019

Ffi: £80 - aelodau

Ffi: £90 - pawb arall

Cofrestrwch cyn 1.00pm dydd Llun, 18 Chwefror 2019.