Hyfforddiant > Yr e-weithdy cyfieithu

Mae’r e-weithdy cyfieithu yn weithdy trwy gyswllt e-bost yn unig. Caiff ei gynnig i'r Gymraeg ac i'r Saesneg, ac ar lefelau aelodaeth Gyflawn ac aelodaeth Sylfaenol ar wahân.

Dim ond ar y lefel Sylfaenol y cynigir yr e-weithdy cyfieithu bach ym mis Hydref a mis Tachwedd 2021.

Bwriad yr e-weithdy cyfieithu bach yw cynnig cyfle i gyfieithwyr a darpar gyfieithwyr ymarfer a gwella eu sgiliau cyfieithu yn eu hamser eu hunain, ac o fewn amserlen a strwythur pendant.

Yn yr e-weithdy cyfieithu bach:

- byddwch yn cyfieithu un darn yn unig;

- cewch wythnos i lunio’ch cyfieithiad;

- bydd y darn i’w gyfieithu o’r un hyd a safon â darnau’r arholiad perthnasol;

- bydd popeth yn digwydd trwy gyswllt e-bost yn unig.

Bydd dau gyfle i ddilyn yr e-weithdy cyfieithu bach:

Yn dechrau ddydd Mercher, 6 Hydref 2021 - y dyddiad olaf i gofrestru fydd 1 Hydref 2021.

Yn dechrau ddydd Mercher, 10 Tachwedd 2021 - y dyddiad olaf i gofrestru fydd 5 Tachwedd 2021.

Bwriedir gosod darnau gwahanol ym mhob e-weithdy cyfieithu bach, felly, gallwch gofrestru ar gyfer mwy nag un.

Sylwer, ni fydd tiwtor yn marcio gwaith mwy na 10 dysgwr. Fe’ch anogwn, felly, i gofrestru a thalu cyn gynted ag y gallwch, a pheidio â’i gadael hi tan y funud olaf, gan mai’r cyntaf i’r felin fydd hi wrth neilltuo llefydd yn yr e-weithdy cyfieithu bach.

Ffioedd yr e-weithdy cyfieithu bach

Ffi: £25 - aelodau

Ffi: £30 - pawb arall

Bydd dilyn e-weithdy cyfieithu bach i’r Gymraeg ac e-weithdy cyfieithu bach i’r Saesneg ar yr un pryd yn cyfrif fel dilyn dau e-weithdy cyfieithu bach, a’r ffioedd fydd £50/£60.

Mae'r dyddiadau olaf i gofrestru wedi'u nodi uchod.