Cyfieithu ar y pryd > Prynu offer cyfieithu ar y pryd

Gwneuthurwyr offer CAP

Os byddwch yn ystyried prynu offer CAP neu am wasanaethau cynnal a chadw, cysylltwch â'r cwmnïau isod sy'n darparu systemau i bob cwr o Gymru a thu hwnt: