Cyfieithu ar y pryd > Llogi offer cyfieithu ar y pryd

Bydd eich cyfieithydd ar y pryd yn gallu darparu offer ond dyma restr o sefydliadau, cymdeithasau a chwmnïau sy'n llogi offer cyfieithu i fudiadau, busnesau, sefydliadau a grwpiau amrywiol.

Cysylltwch â hwy i gael manylion llawn am yr offer sydd ar gael ynghyd â chostau a thelerau.

Ni allwn ni fel Cymdeithas warantu safon na chyflwr unrhyw offer a ddarperir gan y cwmnïiau ar ein rhestr. Bydd rhaid trafod manylion ac amodau gyda darparwyr yr offer a’r cyfieithydd.

Os gwyddwch am unrhyw ddarparwyr eraill y gellid eu cynnwys ar y rhestr hon cysylltwch â'r swyddfa.

Rhestrir enwau darparwyr offer cyfieithu ar y pryd yn ôl siroedd.

Abertawe

Menter Iaith Abertawe

Menter Iaith Abertawe
Tŷ Tawe
9 Stryd Christina
Abertawe
SA1 4EW

01792 460906
swyddfa@menterabertawe.org

Unded Gyfieithu Mynydd-bach Translation

Cyswllt:
Uned Gyfieithu Mynydd-bach (Cyngor Dinas Abertawe a Chyngor Castell-nedd Port Talbot)
Heol Ddu
Teboeth
Swansea
SA5 7HP

01792 762473

Blaenau Gwent

Ni wyddom am unrhyw offer o fewn y sir hon.

Bro Morgannwg

Steffan Wiliam

Cyswllt: Steffan Wiliam
14 Friars Road
Y Barri
Bro Morgannwg
CF62 6TR

01446 730797
07779 236439
steffan.wiliam@btinternet.com

Caerdydd

Nerys Hurford Cyfyngedig

Cyswllt: Nerys Hurford
8 Clos Llewelyn
Creigiau
Caerdydd
CF15 9JR

07801 657370 / 02920 890044
nerys@neryshurford.co.uk
www.neryshurford.co.uk

Prysg

Cyswllt: Ioan Davies
Prysg
14 St Andrews Crescent
Caerdydd
CF10 3DD

02920 668081
ioan@prysg.co.uk
www.prysg.cymru

Trosol

Trosol
Cwrt y Parc
Parc Ty Glas
Llanisien
Caerdydd
CF14 5GH

02920 750760
cyfieithu@trosol.co.uk
www.trosol.co.uk

Caerfyrddin

Trywydd

Cyswllt: Catrin Parry Williams
Trywydd
Yr Egin
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 3EQ

01558 825336
post@trywydd.cymru

Caerffili

Ni wyddom am unrhyw offer o fewn y sir hon.

Casnewydd

Ni wyddom am unrhyw offer o fewn y sir hon.

Castell-nedd Port Talbot

Ni wyddom am unrhyw offer o fewn y sir hon.

Ceredigion

Canolfan y Cyfryngau, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Cyswllt: Dylan Jones
Canolfan y Cyfryngau
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7ED

01570 424786
media@uwtsd.ac.uk

Cyngor Ceredigion

Cyswllt: Lowri Edwards
Uned Gyfieithu
Cyngor Sir Ceredigion
Neuadd y Cyngor
Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA

01545 572005
Lowri.Edwards@ceredigion.gov.uk

Conwy

Cyfieithu Cymunedol

Cyswllt:
Cyfieithu Cymunedol
Swyddfa Menter Iaith Conwy
Y Sgwâr
Llanrwst
Conwy
LL26 0LG

01492 642796
post@cyfieithucymunedol.org

Dinbych

Ni wyddom am unrhyw offer o fewn y sir hon.

Fflint

Tourguide Systems

Cyswllt:Tim Brown
Uned 2 Deeside Enterprise Centre
Rowley's Drive
SHOTTON
Sir y Fflint
CH5 1PP

01244 457589
hire@tourguide-systems.co.uk
www.tourguide-systems.co.uk

Gwynedd

Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Cyswllt: Nia Jones
Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru
Intec
Parc Menai
Bangor
Gwynedd
LL57 4FG

01248 371839
swyddfa@cyfieithwyr.cymru

Cantref Bala

Cyswllt: Ian Hughes
Canolfan y Plase
Y Bala
Gwynedd
LL23 7SW

01678 520320

Cyngor Gwynedd

Cyswllt: Bethan Mair Evans
Yr Uned Gyfieithu
Swyddfeydd y Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

01286 679050
bethanmairevans@gwynedd.llyw.cymru

Cymen

Cyswllt: Aled Jones
Cymen
Pen Deitsh
Caernarfon
Gwynedd
LL55 2AY

01286 674409
cymen@cymen.co.uk

Geiriau Gwyn

Cyswllt: Gwynfor Owen
Gwyndeb
Penrhyndeudraeth
LL48 6NY

01766 771849
07778 960620
post@geiriaugwyn.com

Mantell Gwynedd

23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1AB

01286 672626
ymholiadau@mantellgwynedd.com

Plas Tan y Bwlch

(Ystafelloedd ag offer CAP sefydlog)
Canolfan Cynadledda Plas Tan y Bwlch
Maentwrog
LL41 3YU

01766 772600

Trysor

Cyswllt: Paul Rowlinson
Crud yr Awel
Lôn Newydd Coetmor
Bethesda
Bangor
Gwynedd
LL57 3DT

01248 605365
paul.rowlinson@trysor.f9.co.uk

Merthyr Tudful

Ni wyddom am unrhyw offer o fewn y sir hon.

Mynwy

Ni wyddom am unrhyw offer o fewn y sir hon.

Penfro

Ni wyddom am unrhyw offer o fewn y sir hon.

Pen-y-bont ar Ogwr

Ni wyddom am unrhyw offer o fewn y sir hon.

Powys

Cwmni AWEL a chwmni SWIFTS

Cyswllt: Mr Eurwyn Pierce Jones, B.A, BSc, Mth, MIMtg
01686 630628
epj@dialstart.net

Menter Brycheiniog a Maesyfed

Cyswllt: Bethan Price
Neuadd Maescar
Iard yr Orsaf
Pontsenni
Powys
LD3 8RR

07776 296267
bethan.jones1@powys.gov.uk

Sound Induction Systems

Cyswllt: Philip neu Gareth Nicholes
Uned 24 Mochdre Industrial Estate
Y Drenewydd
Powys
SY16 4LE

01686 628012
sales@soundinduction.co.uk

Rhondda Cynon Taf

Ni wyddom am unrhyw offer o fewn y sir hon.

Torfaen

Ni wyddom am unrhyw offer o fewn y sir hon.

Wrecsam

Geirda

Cyswllt: Siôn Aled Owen
Geirda
25 Ffordd Talbot
Wrecsam
LL13 7DY

01978 354448
07901 653501
geirda@yahoo.co.uk

Ynys Môn

Menter Môn

Cyswllt: Ann Parry
Menter Môn
Neuadd y Dref
Sgwar Buckley
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7LR

01248 725700
ann@mentermon.com

Llundain

​M&R Communications Ltd.

Cyswllt: Jonathan Collins
M&R Communications Ltd
7 Bell Industrial Estate
50 Cunnington Street
Llundain
W4 5HB

020 89954714
office@m-rcom.com