Rwth Williams

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

Manylion cyswllt

New House Farm
Overton Lane
Porth Einon, Gŵyr
Abertawe
SA3 1NR

01792 391723
07981 485033
rwth.williams@btinternet.com

Proffil

Bum yn gweithio yn y maes cysylltiadau cyhoeddus a chyhoeddusrwydd yn bennaf cyn dod yn gyfieithydd.  Yn y maes hwn mae’n angenrheidiol i gyfathrebu’n glir, yn syml ac uniongyrchol er mwyn cyfleu eich neges yn effeithiol. Rwy’n defnyddio’r sgiliau hyn a ddysgais yn y byd cyfathrebu yn fy ngwaith fel cyfieithydd, a theimlaf mai fy arbenigedd yw cyfieithu deunyddiau cyhoeddusrwydd, taflenni, cylchlythyrau a datganiadau i’r wasg.

Cymwysterau

BA Cymraeg
MA Cymraeg