Susan Walton

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

Manylion cyswllt

******
Gwynedd
******

01766 771502
07980 282315
sw@sueproof.cymru
www.sueproof.cymru

Proffil

Gwasanaeth 1.
Saesneg yw fy iaith gyntaf, a dim ond o Gymraeg i Saesneg rydw i'n cyfieithu. Prawf ddarllen, golygu ac ysgrifennu yn Saesneg yw fy mhrif wasanaeth, felly mae fy nghyfieithiadau yn llifo'n naturiol, heb swnio fel 'cyfieitheg'.

Fi gyfieithodd y farddoniaeth sy'n ymddangos yn Hud a Lledrith Llŷn; y farddoniaeth a'r rhyddiaith yn Craig yr Oesoedd; a'r rhyddiaith yn unig yn Battles for Wales a The Story of Wales: Histories and Ballads (cyhoeddiadau Carreg Gwalch). Meddai Myrddin ap Dafydd “Mae cyfraniad Sue ar y gyfrol hon yn arbennig. Nid cyfieithu yn unig wnaeth hi ond chwilio a chael o hyd i arddull sy'n gweddu i'r testun a'r gynulleidfa. Mae angen greddf at iaith yn ogystal â thechneg i gyflawni hynny.”

Gwasanaeth 2.
Os yw'ch testun Saesneg gennych eisoes (wedi'i gyfieithu o'r Gymraeg gan gyfieithydd arall, neu wedi'i ysgrifennu yn Saesneg gan rywun sy'n meddwl yn Gymraeg a/neu sydd yn fwy cartrefol yn mynegi eu hunain yn Gymraeg), gallaf edrych dros y Saesneg i sicrhau rhuglder a chywirdeb. Mae bod yn ddwyieithog yn fy helpu i ddeall a mynd at wraidd unrhyw droeon trwstan.

Gwasanaeth 3.
Rydw i hefyd yn prawf ddarllen testun Cymraeg sydd wedi'i gyfieithu o Saesneg i sicrhau ei fod yn cyfleu ystyr y darn gwreiddiol. Meddai un o fy nghleientiaid y gwasanaeth hwn, Cyfieithu Amnis: “Fel cyfieithydd proffesiynol, deallaf mor hanfodol yw cyflwyno gwaith trwyadl a chywir i gleientiaid. Dyna pam mae Cyfieithu Amnis yn prynu gwasanaeth prawf ddarllen gan Sue Proof. Mae hyd yn oed y goreuon yn elw o gael pâr arall o lygaid i edrych dros eu testun.”

Ewch i bori fy ngwefan am ragor o fanylion am y gwasanaethau mae fy nghwmni, Sue Proof, yn eu cynnig. Mae fy nghyfieithiadau o farddoniaeth Gymraeg yn ymddangos ar fy mlog ysgrifennu, ’Sgwennu Sue: www.sgwennusue.sueproof.wales.

Cymwysterau

Aelod Proffesiynol o'r Society for Editors and Proofreaders
MSc Rheolaeth Adnoddau Gwledig