Ben Screen

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

Manylion cyswllt

******
Rhondda Cynon Taf
******

Proffil

BA yn y Gymraeg a PhD mewn technoleg cyfieithu (a ysgrifennwyd yn y Gymraeg). Rwyf wedi dysgu am dechnoleg a chyfieithu ac wedi cyhoeddi fy ngwaith ymchwil yn y maes mewn cyfnodolion academaidd. Rwy'n cyfieithu deunydd ym meysydd iechyd, meddygaeth, fferylliaeth, rhai agweddau ar y gyfraith (ymgyfreitha iechyd, diogelu data, contractau cyflogaeth) a thechnoleg (gan gynnwys meddalwedd, canllawiau i ddefnyddwyr a deunydd technegol).

Cymwysterau

BA yn y Gymraeg (cyntaf)
PhD mewn cyfieithu