Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Paul Rowlinson

Paul & Ffion Rowlinson
Crud yr Awel
Lôn Newydd Coetmor
Bethesda
Gwynedd
LL57 3DT

01248 605365
07949 034967
PaulJRowlinson@outlook.com

Aelodaeth
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Proffil

Gweithio mewn partneriaeth â Ffion Rowlinson

Cymwysterau

MA
DPhil Oxon