Ffion Pennant Rowlinson

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Gymraeg

Maes Arbenigedd Proffesiynol

  • CAP yn y Llysoedd a'r Tribiwnlysoedd

Manylion cyswllt

Ffion a Paul Rowlinson
Crud yr Awel
Lôn Newydd Coetmor
Bethesda
Gwynedd
LL57 3DT

Proffil

30 mlynedd o brofiad fel cyfieithydd

Gweithio mewn partneriaeth â Paul Rowlinson

Cymwysterau

BA Astudiaethau Celtaidd