Richard John Roberts

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

Manylion cyswllt

15 Llys Gwyn
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1EN

01286 675605
07770 781188
johnroberts@parabl.com

Proffil

Wedi ymddeol o gwmni Parabl Cyf a bellach yn gwneud gwaith achlysurol yn unig via Lowri Gwyn, Lingo Cyf, Caernarfon

Cymwysterau

BA Cymraeg