Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Gwenan Jane Roberts

Rhos
Penrallt
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7NF

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Cymwysterau

BA Cymraeg
MA Cymraeg
PhD Cymraeg (Cyfieithu a dwyieithrwydd)
Tystysgrif Uwchraddedig mewn Astudiaethau Cyfieithu