Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Claire Eluned Richards

Pennawd Cyf
46a Heol Merthyr
Yr Eglwys Newydd
Caerdydd
CF14 1DJ

02920 615617
post@pennawd.co.uk

Aelodaeth
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
Maes Arbenigedd Proffesiynol
  • Cyfieithu Cyfathrebu
Proffil

Dros 15 mlynedd o brofiad o gyfieithu

Pennawd

Cymwysterau

BA Cymraeg
Tystysgrif Addysg Uwch (Cyfieithu)