Helen Meri Phillips

  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Maes Arbenigedd Proffesiynol

  • CAP yn yr Undeb Ewropeaidd

Manylion cyswllt

11 Kingsland Road
Treganna
Caerdydd
CF5 1HU

Cymwysterau

BA Cymraeg, Aberystwyth
Tystysgrif Addysg i Raddedigion