Eira Fôn Parry

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg

Manylion cyswllt

Bryn Golau
Llanbedr-goch
Ynys Môn
LL76 8TZ

01248 450830
07887 782886
eirafon@btinternet.com

Cymwysterau

BA Gweinyddiaeth
MA Astudiaethau Gwyddelig