Siôn Aled Owen

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

Maes Arbenigedd Proffesiynol

  • Cyfieithu Cyfathrebu
  • CAP yn y Llysoedd a'r Tribiwnlysoedd

Manylion cyswllt

Geirda
25 Ffordd Talbot
Wrecsam
LL13 7DY

01978 354448
07901 653501
geirda@yahoo.co.uk

Cymwysterau

BA (Cymraeg)
BD
MA (Dwyieithrwydd)
PhD (Diwinyddiaeth
PhD (Addysg Ddwyieithog)