Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Ken Owen

Wylfa
Marian-glas
Ynys Môn
LL73 8PE

Aelodaeth
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
Proffil

Rwy'n gyfieithydd llawrydd er 1989. Fy mhrif feysydd yw marchnata a chyllid a bancio. Yn ogystal â Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru rwy'n aelod llawn o'r Institute of Translation and Interpreting a'r Chartered Institute of Linguists.

Cymwysterau

BA Cymraeg
MCIL
MITI