Meinir Pierce Jones

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg

Manylion cyswllt

Botacho Wyn
Nefyn
Pwllheli
Gwynedd
LL53 6HA

Cymwysterau

BA Cymraeg
MA