Elfrys Jones

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

Manylion cyswllt

Lleifior
25 Heol St.Isan
Mynydd Bychan
Caerdydd
CF14 4LU

02920 755424
07876 757565
elfrys.jones@gmail.com

Cymwysterau

BA Cymraeg