Lisa Mair Griffiths

  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Maes Arbenigedd Proffesiynol

  • CAP yn yr Undeb Ewropeaidd

Manylion cyswllt

Y Swyddfa Gyflwyno
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Tŷ Hywel
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Cymwysterau

BSc Econ Astudiaethau Ewropeaidd
MA Cyfieithu a Thechnoleg Iaith