Arthur Griffith

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

Maes Arbenigedd Proffesiynol

  • CAP yn y Llysoedd a'r Tribiwnlysoedd

Manylion cyswllt

61 Ffordd Cynan
Penrhosgarnedd
Bangor
Gwynedd
LL57 2NS

Cymwysterau

BA