Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Katie Gramich

Cyfanwel
Waunfawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3AP

01970 626984
07592 508970
modernista@hotmail.co.uk

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg
Proffil

Academydd ac awdur sy'n arbenigo mewn llên Cymru, yn y ddwy iaith. Wedi cyfieithu Gwerful Mechain, Kate Roberts a Llŷr Gwyn Lewis i'r Saesneg.

Cymwysterau

MA mewn Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol (Rhagoriaeth) Prifysgol Aberystwyth (2020)