Gwenllian Evans

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

Manylion cyswllt

Adnod
Phoenix House
8 Heol y Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9LJ

02920 226760
07818 435401
gwenllian@adnod.co.uk
www.adnod.co.uk

Cymwysterau

BA Cymraeg