Robert John Edwards

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg

Manylion cyswllt

Gernant Gell
Trofarth
Abergele
Conwy
LL22 8BL

Cymwysterau

BA Cymraeg a Hanes Cymru