Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Laura Edwards

Eytonhurst
Lôn Bryn Coch
Yr Wyddgrug
Sir y Fflint
CH7 1PP

01352 754011
07958 716489
ysgrifenlaura@gmail.com
www.datgan.co.uk/

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg
Proffil

Gyda phrofiad helaeth ym meysydd newyddiaduriaeth a chysylltiadau cyhoeddus, nid yn unig rwy’n cyfieithu ond yn creu copi sy’n taro’r nodyn iawn pwy bynnag eich cynulleidfa. Rwyf wedi gweithio mewn rolau newyddiaduriaeth, cyfathrebu ac arwain ym meysydd ffasiwn, amaeth, gwleidyddiaeth, cyhoeddi ac addysg uwch, felly’n hyderus yn gweithio mewn ystod o arbenigaethau. Mae fy nghefndir fel newyddiadurwraig gymwysedig sy’n adolygu’r celfyddydau hefyd yn golygu fy mod yn gallu helpu cleientiaid yn y maes yma.

Cymwysterau

Tystysgrif Newyddiaduriaeth Trinity Mirror
Tystysgrif Rhagarweiniol mewn Newyddiaduriaeth NCTJ
BA (Anrh) Llenyddiaeth ac Iaith Saesneg