John Dixon

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

Manylion cyswllt

Corwynt Cyf.
Maesglyn
Ffordd Alltwalis
Llanpumsaint
Sir Gaerfyrddin
SA33 6DD