Mari Lisa Davies

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Maes Arbenigedd Proffesiynol

  • Cyfieithu Deddfwriaethol

Manylion cyswllt

Arfryn
Llanwrin
Machynlleth
Powys
SY20 8QJ

01650 511342
07934 375487
maesywennol42@gmail.com

Proffil

Rwy'n gweithio yn y maes cyfieithu ers deg mlynedd ar hugain ac mae gennyf brofiad o weithio yn y sector preifat, y sector cyhoeddus a'r gwasanaeth sifil. Rwyf hefyd yn cyfieithu gwaith llenyddol greadigol, yn enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen, ac yn feirniad mewn eisteddfodau lleol a chenedlaethol ym maes cyfieithu a llenyddiaeth. Rwyf wedi arholi cyfieithiadau ar lefel Sylfaenol a Chyflawn, wedi cynnal e-weithdai ar lefel Sylfaenol a Chyflawn, ac wedi rhoi cyflwyniadau ar gyfieithu a thechnoleg cyfieithu. Rwy'n aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru.

Cymwysterau

BA Cymraeg a Drama
MPhil Cymraeg
PhD Ysgrifennu Creadigol
Aelod o Sefydliad Siartredig yr Ieithyddion