Kevin Leyshon Davies

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Manylion cyswllt

Briardale
Church Road
Ystalyfera
Abertawe
SA9 2DA

01639 843314

Proffil

Am ddeng mlynedd, roeddwn yn gyfieithydd cymunedol i Gyngor Sir, ac ar hyn o bryd, rwy'n gyfieithydd i brifysgol. Felly, mae'r gwaith cyfieithu yr wyf wedi'i wneud dros y blynyddoedd yn amrywio'n fawr ac mae gennyf brofiad o nifer o feysydd gwahanol. Yn ogystal â chynnig gwasanaeth cyfieithu cyffredinol, fel un sydd â doethuriaeth mewn botaneg a chefndir gwyddonol, gallaf hefyd gyfieithu darnau mwy technegol ac arbenigol, megis adroddiadau gan fiolegwyr eraill.

Mae'r rhan fwyaf o'm gwaith cyfieithu ar hyn o bryd yn ymwneud ag addysg a gweinyddu.

Cymwysterau

BSc (Anrh.) Botaneg
MSc Botaneg
PhD Botaneg
Yn Gymrawd etholedig ac yn Fiolegydd Siartredig o'r Royal Society of Biology
TAR