Iona Davies

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Manylion cyswllt

Maencrannog
Capel Bangor
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3LU

01970 880343
07814 659661

Cymwysterau

BA Cymraeg/Ffrangeg