Delyth Ann Davies

  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

Maes Arbenigedd Proffesiynol

  • CAP yn y Llysoedd a'r Tribiwnlysoedd

Manylion cyswllt

Bryn Siriol
Lluest
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3AU

Cymwysterau

BA Cymraeg