Sian Brown

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg

Manylion cyswllt

15 Pencisely Rise
Llandaf
Caerdydd
CF5 1DX

02920 564559
07779 560527
sianbrown1@hotmail.co.uk

Cymwysterau

BA Cymraeg
Tystysgrif Uwchraddedig mewn Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol