Adnoddau > Sgiliau cyfieithu

Mae cyfieithu ysgrifenedig a chyfieithu ar y pryd yn sgiliau arbenigol, ac nid yw gallu siarad ac ysgrifennu dwy iaith yn ddigon i fod yn gyfieithydd neu'n gyfieithydd ar y pryd da.

Mae llawer o agweddau ar y gwaith sy’n golygu bod yn rhaid i chi fod yn fanwl iawn wrth ddarllen a dehongli testun, ysgrifennu a mynegi, gwneud penderfyniadau am gywair ac arddull neu ddatgymalu ac ailffurfio iaith lafar. Ar ben hynny bydd cyfieithydd da yn deall materion cyfoes yn ei wlad ac yn rhyngwladol, a hynny yn yr holl ieithoedd y mae’n gweithio ynddynt. Bydd yn diweddaru ei wybodaeth am y pynciau mae’n eu cyfieithu, a bydd yn darllen cymaint ag y mae’n gallu mewn ystod eang o bynciau er mwyn cael gwybodaeth ar flaenau ei fysedd.

Gan fod cyfieithu neu gyfieithu ar y pryd yn sgil mor arbenigol, a chan fod y proffesiwn yn cyffwrdd â phynciau eraill megis ieithyddiaeth, cyfathrebu a thechnoleg, astudiaethau diwylliannol, hanes, gwleidyddiaeth a chrefydd, mae pobl wedi astudio cyfieithu/cyfieithu ar y pryd yn ei holl agweddau.

Hoffem yma roi blas i chi o'r agweddau sy’n bwysig i gyfieithydd eu hystyried yn ei waith o ddydd i ddydd. Ni ddylech feddwl nad oes a wnelo’r trafodaethau hyn â’ch gwaith ymarferol; bydd llawer ohonynt yn swnio’n gyfarwydd i chi, a pheth da yw cymryd amser o bryd i’w gilydd i feddwl am yr hyn sy'n digwydd yn y broses drosi, naill ai'n ysgrifenedig neu ar y pryd.

Sgiliau arbenigol

Yn y llyfryddiaethau ar y tudalennau yma cewch ddetholiad o gyfrolau sy’n trafod cyfieithu yn gyffredinol neu agwedd ar gyfieithu. Mae nifer o gyhoeddwyr a chylchgronau yn arbenigo mewn cyfieithu/cyfieithu ar y pryd, a bydd eu rhestrau o lyfrau ac erthyglau yn tyfu'n gyson.

Os dewch chi ar draws rhywbeth a ddylai fod ar y rhestr hon, rhowch wybod i ni!

Cyfieithu yn gyffredinol – cyfrolau Cymraeg

Dechrau Cyfieithu

(Llyfr ymarferion i rai syn dechrau ymddiddori mewn cyfieithu)
Heini Gruffudd, Y Ganolfan Astudiaethau Addysg Aberystwyth, 2005

Ysgrifau a Chanllawiau Cyfieithu

Gol. Delyth Prys a Robat Trefor, Coleg Cymraeg Cenedlaethol, 2015
e-argraffiad

Cyfieithu yn gyffredinol

Approaches to Translation

Peter Newmark, Oxford Pergamon Press, 1981

Contemporary Translation Theories

Edwin Gentzler, London, Routledge, 1993

Discourse and the Translator

Basil Hatim ac Ian Mason, London, Longman, 1990

Pathways to Translation

Donald C. Kilray, Kent State University Press, 1995

Routledge Encyclopedia of Translation Studies

Mona Baker, London/New York, 1998

Translation as Text

Albrecht Neubert a Gregory Shreve, Kent State University Press, 1992

Text Analysis in Translation. Theory, Methodology and Didactic Application of a Model for Translation-oriented Text Analysis

Christiane Nord, Amsterdam, Rodopi, 1991

The Translator’s Handbook

Catriona Picken, London, Aslib, 1996

The Translator’s Invisibility. A History of Translation

Lawrence Venuti, London, 1995

Translation Studies. An Integrated approach

Mary Snell-Hornby, Amsterdam, Benjamins, 1988

Translating as a Purposeful Activity

Christiane Nord, Manchester, St Jerome, 1997

Translation as Intercultural Communication

Snell-Hornby, Jettmarova & Kaindl, Amsterdam, 1997

Meysydd penodol

Advertising Worldwide

Marieke De Mooij, London, Prentice Hall, 1994

A Skopos Theory of Translation

Hans Vermeer, Heidelberg, TEXTconTEXT, 1996

Gender and Translation. Translation in an ‘Era of Feminism’

Luise von Flotow, Manchester, 1997

International Copyright and Neighbouring Rights Law

Wilhelm Nordemann et al., Weinheim, 1990

Multilingualism in Specialist Communication

Gerhard Budin, Vienna, International Network for Terminology, 1996

Orality and Literacy. The Technologizing of the Word

Walter Ong, London/New York, 1982

Subject-oriented Texts – Languages for Special Purposes and Text Theory

Hartmut Schröder (gol.), Berlin/New York, de Gruyter, 1991

Traductio. Essays on Punning and Translation

Dirk Delabastita, Manchester, St Jerome, 1997

Cyfieithu ar y pryd

Advice to students wishing to become conference interpreters

AIIC, Geneva, 1993

Aspects of Applied and Experimental Research on Conference Interpretation

Laura Gran a Christopher Tayol, Udine, Campanotto, 1990

Bridging the Gap: Empirical research in simultaneous interpretation

Sylvie Lambert a Barbara Moser-Mercer, Amsterdam, Benjamins, 1994

Conference Interpreting Explained

Roderic Jones, Manchester, St Jerome, 1998

Court Interpreting: A Survey of Needs, Services and Problems in Criminal Proceedings

Ellen Moerman, London, 1993

Topics in Interpreting Research

Jorma Tommola, University of Turku Centre for Translation and Interpreting, 1995

The Bilingual Courtroom. Court Interpreters in the Judicial Process

Susan Berg-Seligson, University of Chicago Press, 1990

The Critical Link: Interpreters in the Community

Silvana Carr, Roda Roberts et al, Amsterdam, Benjamins, 1997

The Theoretical and Practical Aspects of Teaching Conference Interpretation.

Proceedings of the Trieste Symposium 1986, Laura Gran a John Dodds, Udine, Campanotto, 1989

Cyfieithu i'r cyfryngau

A Guide to Writing Subtitles

Mackerras, Judy, London, Royal Opera House Covent Garden, 1991

Overcoming Language Barriers in Television

Luyken, Georg-Michael et al, Manchester, European Institute for the Media, 1991

Subtitling for the Media

Ivarsson, Jan, Stockholm, Transedit, 1992

Dysgu ac asesu cyfieithu/cyfieithu ar y pryd

Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training

Gile, Daniel, Amsterdam/Philadelphia, Benjamins, 1995

Teaching Translation and Interpreting. Training, Talent and Experience

Dollerup, Cay/Loddegaard, Anne (goln), Amsterdam/Philadelphia, Benjamins, 1992

Training the Translator

Kußmaul, Paul, Amsterdam, Benjamins, 1995

Translation Quality Assessment

A Model revisited. House, Juliane, Tübingen, Narr, 1997

Cyfieithu llenyddiaeth

I Am Me – I Am Other: On the Dialogics of Translating for Children

Oittinen, Riitta, Tampere, University Press, 1997

Page to Stage. Theatre Translation

Zuber-Skerrit, Ortun, Amsterdam, Rodopi, 1984

The Language of Metaphors

Goatly, Andrew, London, Routledge, 1997

The Poet’s Other Voice: Conversations on Literary Translation

Honig, Edwin, Amherst, University of Massachusetts Press, 1985

Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame

Lefevere, André, London/New York, 1992

Cyfieithu technegol

Document Design with Translation in Mind

Spalink, Karen’ Intercom, 1995

Quality of Technical Documentation

Steehouder, Michael et al, Amsterdam/Atlanta, Rodopi, 1994

Scientific and Technical Translation

Wright/Wright (goln), Amsterdam/Philadelphia, Benjamins, 1993

Technical Writing and Professional Communication For Non-native Speakers of English

Uckin, Thomas/Olsen, Leslie, New York, McGraw Hill 1991

Cyfieithu peirianyddol/cymhorthion cyfieithu technegol

Computers in Translation. A Practical Appraisal.

Newton, Jo, London, Routledge, 1992

Evaluation Methods for Machine Translation Systems: An Historical Overview and a Critical Account.

ISSCO Working Paper Falkedal, K., Geneva, 1992

Language Engineering and Translation. Consequences of Automation.

Sager, JC, Amsterdam, Benjamins, 1993

Linguistic Modelling for Multilingual Machine Translation.

Streiter, O, Aachen, Shaker, 1996

Machine Translation. An Introductory Guide.

Arnold, D/Balkan, L/Humphreys, L et al, London, NCC Blackwell, 1994

Machine Translation and Translation Theory.

Hauenschild, Christa/Heizmann, Susanne (goln), Berlin/New York, de Gruyter, 1997

Writing Localizable Software for the Macintosh.

Carter, Daniel, Reading/Mass, Addison-Wesley, 1991

Cylchgronau a chyfnodolion

Babel
International Anthologies of Literature in Translation Interpreting
Lebende Sprachen
Meta
Multilingua
TARGET International Journal of Translation Studies
The Interpreters’ Newsletter
The Translator
Translation Review

Safonau rhyngwladol (ISO)

ISO 1087.

Terminology – Vocabulary. Geneva: ISO 1990.

ISO 12620.

Terminology – Computer applications – Data Categories. Geneva: ISO 1997

ISO 2603.

Booths for Simultaneous Interpretation – General characteristics and equipment. Geneva: ISO 1983/1993.

ISO 4043.

Booths for Simultaneous Interpretation – Mobile Booths – General characteristics and equipment. Geneva: ISO 1981.