Adnoddau > Gwybodaeth pwnc

Mae gwybodaeth am y pynciau yr ydych chi'n eu cyfieithu yr un mor bwysig â'ch gallu ieithyddol.

Mantra proffesiynol y cyfieithydd yw: darllen, darllen, darllen, a hynny am faterion cyfoes yn gyffredinol ac am bynciau arbenigol. Diweddarwch eich gwybodaeth yn y ddwy iaith fel eich bod yn deall cynnwys a chysyniadau gwahanol feysydd ond hefyd yn gwybod sut mae arbenigwyr yn siarad am eu pwnc a'r ieithwedd a ddefnyddir. Dim ond rhan o hynny yw terminoleg a jargon.

Cymdeithasau arbenigol

Gallwch sicrhau bod gennych y wybodaeth ddiweddaraf drwy gysylltu â chymdeithasau proffesiynol, darllen eu gwefannau a'u cylchgronau, a mynd i'w cynadleddau. Mewn cynadleddau cewch glywed am ddatblygiadau newydd a chreu cysylltiadau â phobl a fydd yn ddefnyddiol pan fyddwch chi angen cyngor.

Cylchgronau

Gwnewch y defnydd gorau o'ch llyfrgell leol i ddarllen cylchgronau arbenigol mewn nifer o bynciau. Drwy system linc llyfrgelloedd Cymru mae'n bosibl cael cerdyn darllenydd llyfrgelloedd prifysgolion hefyd os ydych chi'n gofyn i'ch llyfrgell leol lenwi ffurflen a mynd â honno a cherdyn eich llyfrgell leol at lyfrgell y brifysgol.